מתוך היומן: "כך נולדה מדינת ישראל"/ חורחה גרסיה-גראנדוס

לבית קדימה היה תפקיד חשוב בהיסטוריה של ארץ ישראל. לאחר סיומה של הבנייה בקיץ 1947, באו לארץ נציגי ועדת החקירה של האו"ם, אונסקו"פ (UNSCOP: United Nations Special Committee of Palestine). הבית שינה את ייעודו ובמקום לשמש למגורים של קצינים בריטיים נקבע כי חברי הוועדה יתגוררו בבית וייערכו במקום ישיבות. בית קדימה היה באותה תקופה מחוץ לשטח הבנוי המרכזי של העיר ואיפשר שמירה נוחה על אנשי הוועדה; שיקול זה היה כנראה שיקול מרכזי בבחירת המקום. אחד מחברי הוועדה,נציג גואטמלה גיאורג (חורחה) גארסייה-גרנדוס כתב יומן, "כך נולדה מדינת ישראל", שיצא בהוצאת אחיאסף. ביומנו הוא מתאר את המגורים בבתים אלה ואת הפגישות במקום:

"משעברנו את המרכז המסחרי של העיר בואכה שכונה מודרנית (אשר כפי שנודע לי אחר כך היתה שכונת רחביה) לעבר השני של העיר, חנו מכוניותינו ליד בנין ענקי בן שלוש קומות שעמד בבדידותו. זה היה בית קדימה שנועד לשמש אכסניה לחברי וועדתנו. זה עתה אך הושלמה בנייתו של הבניין שנועד מלכתחילה לשמש מעון לשוטרים בריטיים. היו בו בבית זה דירות בנות שלושה חדרים לכל אחת מן המשלחות, חדר אוכל, באר ואולם לקבלת אורחים […] עד שבאנו כמעט לא הוזכר "בית קדימה" בעתונות המקומית, ואילו משבאנו נישא השם הזה על כל שפתיים. שמועות ושמועות-שכנגד נסבו מסביב לציר "בית קדימה". אלא שהבניין היה מרוחק במקצת ממרכזה של ירושלים, ובאיו היו חייבים לעבור דרך שער ברזל שבקיר ארוך ונמוך […] שעה קצרה לאחר בואנו צבאו כמה עיתונאים על פתח ביתנו. אחדים מהם גילו התעניינות מפתיעה במבנה הבניין ופעם אחת נתקלתי בסופר שמראה פניו ענה בו כאיש מיושב ומכובד, כשהיה מפרק בחפזון מנורה חשמלית, מציץ לתוך בורג המנורה, ושוב בחפזון רב מרכיב את המנורה מחדש […] בקצרה, "קדימה" לא היה בית-מסתורין ולא בית-משונה. דרנו שם בנוחיות ושירתונו יפה."
מודעות פרסומת