Filed under בית קדימה

בית קדימה- עכשיו באינטרנט!

בית קדימה- עכשיו באינטרנט!

הבית נבנה בידי שלטונות המנדט-הבריטי, במטרה שיאכלס את משפחות הקצינים הבכירים של צבא הוד מלכותו בפלשתינה-א"י. הקצינים ומשפחותיהם לא זכו, בסופו של דבר, להתגורר במבנה המפואר: שלטונות המנדט הבינו כי יוטב להם אם יעזבו את הארץ, והממשלה בלונדון פנתה לאו"ם על מנת שיגבש חוות דעת בעניין עתידה של הארץ. האו"ם מינה את ועדת אונסקו"פ (UNSCOP) כדי להכריע בגורל הארץ, ושלח ארצה אחד-עשר נציגים. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת